Historia

Fabs bildades 1946 efter en utredning om småindustrins behov av lokaler. Då hette bolaget Fastighetsaktiebolaget Småindustrier. Den första byggnaden uppfördes vid Sveagatan.

Fastighetsaktiebolaget Småindustrier hette i folkmun FABS och 1993 bytte bolaget namn till FABS AB.

I slutet av 2003 bildade Alingsås kommunen ett moderbolag, AB Alingsås Rådhus, som den 1 januari 2004 förvärvade kommunens aktier i Alingsås Energi Nät AB, AB Alingsåshem och FABS AB. AB Alingsås Rådhus ägs till 100 procent av Alingsås kommun.

I september 2004 beslutade kommunfullmäktige att kommunens fastighetsförvaltning skulle föras över till FABS AB och att i princip samtliga bebyggda fastigheter skulle överlåtas till bolaget. Förändringen genomfördes den 1 januari 2005. Sammanlagt 21 anställda i kommunen berördes av beslutet och dessa anställdes från årsskiftet 2005 av FABS.

Sedan 2006 arbetar bolaget med både med näringslivsfastigheter och kommunala verksamhetslokaler. I samband med Fabs 60-årsdag 2006 tog bolaget fram en ny logotyp och ändrade namnet till Fabs AB.