Planerade ramavtalsupphandlingar

Planerade ramavtalsupphandlingar 2017/2018:

  • Ramavtal för ventilationsfilter
  • Ramavtal för glasmästeriarbeten
  • Ramavtal för landskapsarkitekt
  • Ramavtal för entreprenadbesiktningar
  • Avtal för OVK-besiktningar 

Vi tecknar ramavtal för områden där vi gör återkommande inköp. Utöver dessa ramavtalsupphandlingar samarbetar vi med Alingsås kommun och dessa ramavtalsupphandlingar annonserar kommunen via: www.upphandlingar.nu