Fräscha omklädningsrum på Ängabo

Ängaboskolans omklädningsrum och duschar har varit i originalskick sedan 1979 då skolan byggdes. För två år sedan renoverades två av omklädningsrummen med tillhörande duschutrymmen. Nu har övriga tre omklädningsrummen totalrenoverats samt omklädningsrum och dusch för personalen. Även ytskikten i korridoren utanför omklädningsrummen har fräschats upp och dörrarna in till omklädningsrummen är nya.

Dörrarna in till duschutrymmena har ersatts med en skärmdörr för att dölja insyn och de tidigare basturna har tagits bort och gjorts om till redskapsförråd för gymnastikhallen. Tidigare har även en närvarostyrd ventilation satts in i idrottshallen och omklädningsrummen för att optimera ventilationen då aktiviteter är igång.

Under renoveringen har verksamheten använt de två omklädningsrum som renoverades 2014. Idag är alla fem omklädningsrum färdigställda och nyttjas av skolan. Sista etappen att slutföra är lärarnas omklädningsrum och slutbesiktning på hela projektet sker i mars.