Riktlinje vid behandling av personuppgifter, GDPR

Den 25 maj 2018 fick vi en ny EU-förordning, GDPR, som tillsammans med Dataskyddslagen ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Fabs har tagit fram en riktlinje för att säkerställa att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Dina Personuppgifter är viktiga för oss 

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsstater och är en förkortning av General Data Protection Regulation. Till­sammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, ersätter dessa den nuvarande Personuppgiftslagen. Kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.  

Vi på Fabs värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (person­uppgifter) som vi behandlar. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. 

I vår riktlinje kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.  

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss, vilket du gör enklast genom vår kundservice på telefon 0322-61 77 50 eller e-post fabsinfo@fabs.se 

Vårt Dataskyddsombud Nina Farias, når du på 0322- 61 77 52 eller e-post nina.farias@fabs.se
Du kan också vända dig till Datainspektionen för frågor och råd: www.datainspektionen.se
eller 08-652 86 52. 

 

Här hittar du vår Riktlinje vid behandling av personuppgifter >>> pdf, 66.84 KB