Styrelse

Fabs AB har en styrelse som är politiskt sammansatt och utses av kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I styrelsen finns också medarbetarrepresentanter.

Ledamöter:
Karin Schagerlind (M)
Tore Hult (S)
Runar Kristensson (L)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Göran Alexandersson (S)
Tomas Hurtig (MP)
Åsa Svedjenäs (V)

Suppleanter:
Per-Gordon Tranberg (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Ingvar Brodén (L)
Maria B. Nilsson (S)
Ulf Unosson (S)
Eva Pedersen (MP)
Johanna Frisk (V)

Medarbetarrepresentanter:
Lars Friskopp, Sveriges ingenjörer
Eje Jansson, Vision
Glenn Pettersson, Vision (suppleant)

Kontakt:
Ordförande: Karin Schagerlind (M)
Vice ordförande: Tore Hult (MP)