Alingsåshem får nytt driftkontor

En omfattande om- och tillbyggnation av Kvarteret Spiken 2 på Sävelund har påbörjats. Det är Alingsåshems driftkontor som behöver nya lokaler. Deras nuvarande lokaler på Brogården behöver ge plats för förtätning i området med fler bostäder.

Driftkontoret ska rymma kontor och ytor för 22 personer. Entresolplanet kommer att byggas till med drygt 270 kvm och den totala ytan efter ombyggnad kommer vara ca 930 kvm i två plan.

Totalentreprenaden upphandlades under våren och byggstart är i december i år, inflyttning beräknas, preliminärt till augusti 2018.