Invigning av Långareds förskola

Onsdag, 7 juni, hölls den officiella invigningen av Långareds nya förskola även om verksamheten smygstartat och flyttade in i sina nya lokaler redan i mars.

I april 2016 tog barnen i Långared det första spadtaget för sin nya förskola och sedan dess har det hänt mycket. Paviljongerna har tagits bort, den gamla förskolan har rivits och mitt i pulkabacken har en ny förskola växt fram. Efter att verksamheten flyttade in i mars har fokus i byggnationen legat på utemiljö med en ny parkering på entrésidan och en stor lekgård för både de mindre och större barnen har anlagts.

Under invigningen höll förskolechef Anna Björk tal och tackade särskilt barnen och pedagogerna på förskolans fyra avdelningar för deras tålamod och stöd under byggnationen. Cecilia Knutsson, chef på barn- och ungdomsförvaltningen berättade om den långa processen med var den nya förskolan skulle placeras och var väldigt nöjd med hur resultatet blev. Kerstin Kristensson från barn- och ungdomsnämnden pratade om styrkan i att jobba tillsammans vilket hon syftade till både pedagogernas arbete och byggnationen av förskolan.

Barnen från förskolan underhöll med sång och några representanter fick klippa bandet. Sedan firades med glass och tårta och förskolan hölls öppen för möjlighet att titta runt i lokalerna.

Den nya skolgården är nu färdig och är till stor glädje för barnen på både skola och förskola. Nu återstår bara enstaka besiktningspunkter kvar innan projektet anses avslutat.